Sampling Pressure Tester 2

用于玻璃容器的自动压力测试及容量测量

Agr 抽样压力检测机(SPT2)是一个自动测量系统,用于在生产线上抽检玻璃瓶,提供关键的压力强度和容量性能数据。整合到生产线上以后,该检测机可自动对抽样的玻璃瓶进行测试并收集压力和容量数据,无需人工干预,可每周24小时不间断工作。

:性能特点:

·          先进的压力生成系统,最高压力达1000PSI,设计符合ASTMC-147和ISO7458。

·          精确的容量测量,使用正位移技术

·         平稳的机械手可适应不同高度和直径的瓶子

·          每小时最多可处理运行270个瓶子

·          通用瓶子夹持适用于直径为20-48mm的瓶口,无需产品更换操作

·          坚固的不锈钢零部件

·          先进的压力补偿密封

·          能够兼容瓶身和瓶口尺寸不同的多条生产线

·         使用Linux操作平台实现工厂环境下的高效运行